Contact Us

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ส่งมอบตรงเวลาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและบริการซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ ตู้แช่ /ตู้เย็นสแตนเลส/เครื่องครัวสแตนเลส อะไหล่และอุปกรณ์มากด้วยประสบการณ์ และ เป็นผู้พัฒนางานจำหน่ายและบริการเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น,เครื่องกรองน้ำ,ตู้แช่ /ตู้เย็นและเครื่องครัวสแตนเลส อะไหล่และอุปกรณ์ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพและการบริการในระดับมาตรฐานสากล


พันธกิจ

1. พัฒนาการบริการและจำหน่ายจำหน่ายและบริการภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ และบริการอย่างมีระบบมาตรฐานในการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
2. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของการจำหน่ายและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการจำหน่ายและบริการอย่างมีแผนการทำงานและมีกระบวนการจัดการโดยใช้เทคโนโลยี application ต่างๆ และการจัดการที่รวดเร็วและยืดหยุ่น ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
3. มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล และสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานกับบริษัทฯ
4. การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนในกระบวนการจำหน่าย บริการและกระบวนการงานซ่อมทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่
5. การใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ถือหุ้น และพนักงานทุกคน


"MALLORY" เป็นเครื่องทำน้ำเย็น ซึ่งอยู่ในตลาดกลุ่มสถานศึกษาของประเทศไทยมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี และในกลุ่มโรงงาน บริษัทเอกชน ไม่น้อยกว่า 15 ปี ภายใต้การผลิตในกลุ่มบริษัท TSES กรุ๊ป ซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องเครื่องทำน้ำเย็น และเป็นผู้ออกแบบเครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดครอบคุณภาพสูงรายแรกในประเทศไทย

"MALLORY" ได้คำนึงถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคมาตลอดระยะเวลายาวนาน อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกับโครงการ WORLD BANK ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลกด้วยการใช้สาร NON-CFC

"AQUAGUARD" เป็นเครื่องกรองน้ำที่อยู่คู่กับเครื่องทำน้ำเย็น "MALLORY" มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าโดยครบวงจรของระบบน้ำดื่ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง


การพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของสินค้าทุกประเภทภายใต้เครื่องหมายการค้า "MALLORY" เพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อาทิเช่น เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ตู้แช่อาหาร ตู้แช่เครื่องดื่ม ชุดงานครัวสแตนเลส และเครื่องกรองน้ำภายใต้เครื่องหมายการค้า "AQUAGUARD" เป็นต้น โดยสินค้าของบริษัทฯ มีการบริการทั้งด้านให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ ของลูกค้า อีกทั้งมีบริการหลังการขายแบบ GOLD SERVICE ซึ่งเป็นจุดเด่นของการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน "MALLORY" ได้พัฒนาเครื่องทำน้ำเย็นขนาดเล็กและใหญ่แบบไร้รอยต่อ ในถังเก็บน้ำเพื่อความคงทนในการใช้งานและปราศจากสารตะกั่ว และสารปนเปื้อนอื่นในถังเก็บน้ำ


สินค้า

  • เครื่องทำน้ำเย็น ภายใต้เครื่องหมายการค้า "MALLORY" เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่เน้นคุณภาพสินค้า โดยมีโครงสร้างเป็นสแตนเลสเกรด 304 ทั้งหมด รวมถึงฐานเครื่องและแผ่นหลังของเครื่อง ซึ่งทั่วไปจะใช้โลหะสังกะสี เหล็ก หรือไม้ เข้ามาทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต


    "MALLORY" ได้รณรงค์เกี่ยวกับสารตะกั่วในน้ำดื่มรายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งเกิดจากโครงสร้างการผลิคตของสินค้า โดยใช้ตะกั่วเป็นวัสดุเชื่อมกับถังเก็บน้ำ แกนก๊อกน้ำ และอื่นๆ อันเป็นสาเหตุให้เกิดสารตะกั่วและสารปนเปื้อนอื่นๆ ในน้ำ

    "MALLORY" ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้พัฒนาสินค้าตั้งแต่ปี 2540 และปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการใหม่สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น ซึ่งไม่มีรอยต่อในถังเก็บน้ำ และแกนก๊อกเป็นสแตนเลสทั้งหมด ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทยในปัจจุบันนี้

  • เครื่องกรองน้ำ "AQUAGUARD" เป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงคุณภาพของน้ำดื่ม ซึ่งปัจจุบันนี้ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิต อีกทั้งผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากขึ้น เครื่องกรองน้ำ "AQUAGUARD" ได้เล็งเห็นปัญหาและคุณภาพสินค้าในระบบกรองน้ำ จึงมีรูปแบบและประเภทของเครื่องกรองน้ำมากมายให้ท่านเลือก อาทิเช่น เครื่องกรองระบบ SOFT เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) ระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ RO (REVERSE OSMOSIS) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังให้คำแนะนำและแก้ปัญหาในเรื่องระบบกรองน้ำดื่ม

  • ชุดงานครัวสแตนเลส ชุดงานครัวสแตนเลส เช่น เตาหุงต้ม อ่างล้างขนาดใหญ่ ชั้นวางถาด โต๊ะปฏิบัติงาน เครื่องดูดควัน (HOOD) หรืออื่นๆ ที่ใช้ในงานครัวของโรงแรม ภัตตาคาร ห้องปฏิบัติการอาหารของสถานศึกษาทั่วไป ซึ่งรวมถึงการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

  • ตู้แช่อาหาร และตู้แช่เครื่องดื่ม "MALLORY" ยังเน้นคุณภาพของสินค้า และคำนึงถึงการใช้งานของผู้บริโภค โดยมีตู้แช่อาหาร ตู้แช่เครื่องดื่ม ทั้งชนิดตู้แช่ยืน ตู้แช่นอน และตู้แช่ชนิดเคาร์เตอร์ ที่มีทั้งระบบความเย็นแบบคอปเปอร์ไลท์ และแบบโนฟรอส เพื่องรองรับความต้องการและจุดประสงค์ในการใช้งาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งทางด้านสินค้า และการบริการให้เหมาะสมกับวิวัฒนาการใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค