เครื่องกรองน้ำ / แบบ RO (Reverse Osmosis)

เครื่องกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ รุ่น RO 300 GPD
ไส้กรอง Sediment Prefilter 20” ความละเอียด 5-10 ไมครอน ทำหน้าที่ : กรองตะกอน สิ่งสกปรก สารแขวนลอยต่าง ๆ ก่อนการกรองขั้นต่อไป ระยะเวลา : อายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่เข้าระบบ ไส้กรอง Coconut Shell Granular Activated Carbon Cartridge 20” ความละเอียด ... [รายละเอียด]
เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ รุ่น RO 400 GPD
เครื่องกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ ขนาด 400 GPD รุ่น RO 400 GPD Capacity 400 Gallon / Day Profiler Cartridge 1 pcs. Sediment Filter 20” 1 pcs. GAC Carbon Filter 20” 1 pcs. Blocked Carbon Filter 20” Ro Membrane 4 pcs. RO Membrane 100 GPD ... [รายละเอียด]
เครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาด 150 GPD
ขั้นตอนการกรองระบบ Reverse Osmosis (R/O) 1. Sediment Prefilter ไส้กรอง ขนาด 5 ไมครอน ทำหน้าที่ กรองตะกอน สิ่งสกปรก สารแขวนลอยต่างๆ ก่อนการกรองขั้นตอนต่อไป ระยะเวลา อายุการใช้งาน 6 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่เข้าระบบ 2. Coconut Shell Granular Activated Carbon Cartridge ไส ... [รายละเอียด]
เครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาด 200 GPD
ขั้นตอนการกรองระบบ Reverse Osmosis (R/O) 1. Sediment Prefilter ไส้กรอง ขนาด 5 ไมครอน ทำหน้าที่ กรองตะกอน สิ่งสกปรก สารแขวนลอยต่างๆ ก่อนการกรองขั้นตอนต่อไป ระยะเวลา อายุการใช้งาน 6 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่เข้าระบบ 2. Coconut Shell Granular Activated Carbo ... [รายละเอียด]
เครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาด 300 GPD
ขั้นตอนการกรองระบบ Reverse Osmosis (R/O) 1. Sediment Prefilter 20” ไส้กรอง ขนาด 5 - 10 ไมครอน ทำหน้าที่ กรองตะกอน สิ่งสกปรก สารแขวนลอยต่างๆ ก่อนการกรองขั้นตอนต่อไป ระยะเวลา อายุการใช้งาน 6 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่เข้าระบบ 2. Coconut Shell Granular Activated Carbon Ca ... [รายละเอียด]
เครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาด 50 GPD
ขั้นตอนการกรองระบบ Reverse Osmosis (R/O) 1. Sediment Prefilter ไส้กรอง ขนาด 5 ไมครอน ทำหน้าที่ กรองตะกอน สิ่งสกปรก สารแขวนลอยต่างๆ ก่อนการกรองขั้นตอนต่อไป ระยะเวลา อายุการใช้งาน 6 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่เข้าระบบ 2. Coconut Shell Granular Activated Carbo ... [รายละเอียด]