เครื่องมือทำอาหาร-ขนม / Table Type Cooking Ranges

Counter Top Electric Bain Marie
Model:TEM-60 W600xD650xH400mm Volt:220V/50Hz Power:1.5KW Switches:1 Weight:24kg ... [รายละเอียด]
Counter Top Electric Cooker
Model:TEC-60 W600xD650xH400mm Volt:220V/50Hz Power:6.6KW Switches:4 Weight:22kg ... [รายละเอียด]
Counter Top Electric Fryer
Model :TEF-60 W600xD650xH400mm Volt:220V/50Hz Power:2.8+2.8KW Switches:2 Capacity:11L Weight:23kg ... [รายละเอียด]
Counter Top Electric Griddle
Model : TEG-60 W600xD650xH400mm Volt:220V/50Hz Povver:5KW Switches:2 Weight:42kg ... [รายละเอียด]
Counter Top Electric Lava Rock Grill
Model :TEB-60 W630xD650xH400mm Volt:220V/50Hz Power7.2KW Switches:1 Weight:38kg ... [รายละเอียด]
Counter Top Electric Lava Rock Grill
Model :TEB-19 W600xD470xH370mm Volt:220V/50Hz Power:4KW Switches:1 Weight:20kg ... [รายละเอียด]
Counter Top Electric Noodle Cooker
Model :TEN-60 W600xD650xH400mm Volt:220V/50Hz Power:6KW Switches:3 Weight:25kg ... [รายละเอียด]
Counter Top Gas Fryer
Model : TGF-60 W600xD610xH510mm Power:38,400BTU/hr Switches:2 Capacity:11 L Weight:31kg ... [รายละเอียด]
Counter Top Gas Griddle
Model : TGG-60 W600xD610xH510mm Power:54,80OBTU/hr Switches:2 Grill Zone:W570xD350mm Weight:46kg ... [รายละเอียด]
Counter Top Gas Lava Rock Grill
Model :TGB-60 W630xD610xH510mm Power:54,800BTU/hr Switches:2 Grill Zone:W570xD350mm Weight:46kg ... [รายละเอียด]