เครื่องกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ รุ่น RO 300 GPD

ไส้กรอง Sediment Prefilter 20” ความละเอียด 5-10 ไมครอน 
ทำหน้าที่ : กรองตะกอน สิ่งสกปรก สารแขวนลอยต่าง ๆ ก่อนการกรองขั้นต่อไป 
ระยะเวลา : อายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่เข้าระบบ 

ไส้กรอง Coconut Shell Granular Activated Carbon Cartridge 20” ความละเอียด 5-10 ไมครอน 
ทำหน้าที่ : กำจัดกลิ่น, รส, คลอรีน, สารอินทรีย์, ย่าฆ่าแมลง, สารพิษต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำ 
ระยะเวลา : อายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่เข้าระบบ 

ไส้กรอง Block Carbon Cartridge 20” ความละเอียด 5-10 ไมครอน 
ทำหน้าที่ : กำจัดกลิ่น, รส, คลอรีน และสารพิษต่าง ๆ ที่อาจหลงเหลือจากการกรองในขั้นตอนที่ 2 
ระยะเวลา : อายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่เข้าระบบ 

ไส้กรอง Reverse Osmosis Membrane ขนาด 150 GPD จำนวน 2 ชุด ความละเอียด 0.0001 ไมครอน 
ทำหน้าที่ : แยกสิ่งสกปรก สารละลาย โลหะหนัก สารพิษต่าง ๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำ และหลุดออกจากขั้นตอนการ กรองที่ 1,2,3 และกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกระบบทันที ส่วนน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านเยื่อกรองนี้จะเก็บไว้ในถัง สูญญากาศ ซึ่งควบคุมด้วยแรงดันลมก่อนผ่านขั้นตอนสุดท้าย 
ระยะเวลา : อายุการใช้งานของเมมเบรน ประมาณ 1-2 ปี (ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาไส้กรอง 3 ขั้นตอนแรก) 

ไส้กรอง Post-Carbon Filter ความละเอียด 5 ไมครอน 
ทำหน้าที่ : กำจัดกลิ่น, รส,คลอรีน เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตน้ำดื่ม ด้วยประสิทธิภาพในการกรอง 5 ไมครอน ของไส้กรองคาร์บอนชนิดพิเศษพิถีพิถันเพื่อความมั่นใจอีกครั้งว่า “น้ำทุกหยดคือ น้ำบริสุทธิ์อย่างแท้จริง” 
ระยะเวลา : อายุการใช้งาน ประมาณ 1-2 ปี (เปลี่ยนพร้อมกับไส้กรองเมมเบรน)