เครื่องกรองน้ำอะควอการ์ด รุ่น ACT-5 STAGE (UF)

เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอนอะควอการ์ด รุ่น ACT-5 STAGE (UF) 

ขั้นตอนที่ 1 Sediment Filter 5 micron 10”
เป็นขั้นตอนการกรองสิ่งสกปรกที่เป็นสารแขวนลอยในน้ำ โดยน้ำจะไหลผ่านไส้กรอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดสารแขวนลอยเหล่านั้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้การกรองในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 Block Carbon Cartridge Filter 5 – 10”
เป็นขั้นตอนการกรอง เพื่อกำจัดคลอรีน สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ บางชนิด โดยน้ำจะผ่านไส้กรองคาร์บอน แบบอัดแท่ง โดยเป็นการกรองแบบดูดติดและดูดซึม ขั้นตอนการกรองอาศัยคุณสมบัติของถ่านกัมถันต์ที่มีความพรุน ซึ่งสามารถดูดติดและดูดซึมสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้ดี สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เหล่านี้เป็นสารที่ก่อให้เกิด กลิ่น สี รส ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางชนิด ที่ก่อให้เกิดพิษในน้ำด้วย เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 Softener Filter
เป็นการกรองโดยใช้หลักการเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) โดยผ่าน Resin ซึ่งเป็นตัวกลาง ในการดูดสารละลายจำพวกหินปูน (Ca,Mg) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม (Na) ลงสู่น้ำทำให้น้ำที่ผ่านไส้กรองนี้มีความนุ่มนวล ชวนดื่มมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 Ultra Filtration Membranes
ขนาดการกรองที่มีขนาดเล็กมากถึง 0.01 ไมครอนฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ เช่น แบคทีเรีย, ไวรัส E-Coil, Samonella, Ciardia Lamblia

ขั้นตอนที่ 5 Post Carbon Inline

ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น  ยาฆ่าแมลง ก๊าซไข่เน่า สารปรอท สารหนู และสารอินทรีย์ และทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่างๆ