เครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาด 150 GPD

ขั้นตอนการกรองระบบ Reverse Osmosis (R/O)

1. Sediment Prefilter
ไส้กรอง ขนาด 5 ไมครอน
ทำหน้าที่ กรองตะกอน สิ่งสกปรก สารแขวนลอยต่างๆ ก่อนการกรองขั้นตอนต่อไป
ระยะเวลา อายุการใช้งาน 6 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่เข้าระบบ

2. Coconut Shell Granular Activated Carbon Cartridge
ไส้กรอง ขนาด 5 ไมครอน
ทำหน้าที่ กำจัดกลิ่น รส คลอรีน สารอินทรีย์ ย่าฆ่าแมลง สารพิษต่างๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำ
ระยะเวลา อายุการใช้งาน 6 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่เข้าระบบ

3. Block Carbon Cartridge
ไส้กรอง ขนาด 5 - 10 ไมครอน
ทำหน้าที่ กำจัดกลิ่น รส คลอรีน สารพิษต่างๆ ที่อาจหลงเหลือจากการกรองในขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา อายุการใช้งาน 6 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่เข้าระบบ

4. Reverse Osmosis Membrane ขนาด 150 GPD
ความละเอียด 0.0001 ไมครอน เป็นขั้นตอนสำคัญของ Reverse Osmosis ที่ทำให้เครื่องกรอง R/O แตกต่างจากเครื่องกรองน้ำธรรมชาติทั่วๆ ไป
ทำหน้าที่ แยกสิ่งสกปรก สารละลาย โลหะหนัก สารพิษต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำและหลุดออกจากขั้นตอนการกรองที่ 1,2,3 และกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากระบบทันที ส่วนน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านเยื่อกรองนี้จะเก็บไว้ในถังสูญญากาศ ซึ่งควบคุมด้วยแรงดันลมก่อนผ่านขั้นตอนสุดท้าย
ระยะเวลาการใช้งาน อายุการใช้งานของเมมเบรน ประมาณ 1 – 2 ปี (ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาไส้กรอง 3 ขั้นตอนแรก)

5. Post-Carbon Filter
ไส้กรอง ขนาด 5 ไมครอน
ทำหน้าที่ กำจัดกลิ่น รส คลอรีน เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตน้ำดื่ม ด้วยประสิทธิภาพในการกรอง 5 ไมครอน ของไส้กรองคาร์บอนชนิดพิเศษ พิถีพิถันเพื่อความมั่นใจอีกครั้งว่า “น้ำทุกหยดคือน้ำบริสุทธิ์อย่างแท้จริง”
ระยะเวลา อายุการใช้งานประมาณ 1 - 2 ปี (เปลี่ยนพร้อมกับไส้กรองเมมเบรน)